خدمات بازیابی لوله چاه

در صنایع استخراج نفت و گاز، بازیابی لوله اغلب عملیاتی از قبل پیش بینی نشده است. مشکلات زمین¬شناختی، مسیر پیچ و خم-دار و نشست سازند از جمله مواردی است که می¬تواند موجب گیر کردن لوله¬های حفاری در حین عملیات حفاری گردد. تخصص و تجربه شرکت خدمات فنی میادین آسماری می¬تواند در مواقعی که لوله های حفاری گیر مرده اند راهگشا باشد و زمان و هزینه های هدر رفته را به حداقل برساند

ما راه حل¬های مختلفی را برای شرایط و مشکلات مختلف پیش آمده در رابط =ه با لوله های حقاری ارائه می¬کنیم به عنوان مثال تکنولوژی جدید ما برای تشخیص محل گیرکردگی لوله باعث می¬شود تا از طریق یک یا حداکثر دوبار نمودارگیری محل آزادسازی لوله مشخص گردد.

Free Point Indicator –FPIT

Pipe Recovery