آزمایشگاه متالورژی

آزمایشگاه آسماری

تولید محصولات باکیفیت بدون وجود یک آزمایشگاه پیشرفته غیرممکن است. شرکت آسماری دارای یک آزمایشگاه مجهز است و برخی از تجهیزات آن به شرح ذیل است:

ترکیب شیمیایی تمام مواد اولیه وارد شده به شرکت ثبت می‌شود. سایت آلیاژی آسماری با انجام نمونه برداری در حین ریخته‌گری و محصول نهایی و آنالیز دقیق ترکیب شیمیایی توسط دستگاه کوانتومتر از کیفیت محصولات تولیدی خود اطمینان حاصل می‌کند. برگه آنالیز همراه با بار به مشتری اراﺋه می شود.

 

با توجه به حساسیت محصول تولیدی یا درخواست مشتری، ریزساختار آلیاژها جهت کنترل عیوب و یا بررسی اصلاح ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری بررسی می‌شود. میکروسکوپ نوری آزمایشگاه متالوگرافی قابلیت بزرگنمایی تا 1000 برابر را دارد و مجهز به دوربین جهت ثبت تصاویر و ارائه به مشتری است.

 

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه برش، ماشین‌کاری، سمباده‌زنی، پولیش و اچ نمونه‌ها به منظور آماده‌سازی قطعه برای تست کوانتومتری و متالوگرافی است.