قرارداد خرید تضمینی ۳۰ مته حفاری PDC میان صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و شرکت خدمات فنی میادین آسماری

در تاریخ 23/01/1400 در آیین گشایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، و با حضور آقای مهندس زنگنه وزیر محترم نفت، دکتر کرباسیان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران،  دکتر محمدزاده معاون وزیر نفت، دکتر دولت آبادی مدیرعامل و رئیس هیئت عامل بانک تجارت، دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر ختلان مدیر پارک فن آوری و نوآوری نفت و تنی چند از معاونین و مدیران وزارت نفت از قرارداد ساخت بار اول مته حفاری PDC شرکت آسماری به عنوان اولین دست آورد رونمایی به عمل آمد. این مراسم در سالن شهید بهشتی ساختمان وزارت نفت برگزار گردید، و سخنرانان این نشست به ترتیب مهندس جعفری، دکتر دولت آبادی، دکتر وحدت، دکتر کرباسیان و مهندس زنگنه بودند که هریک به نوعی حمایت خود از شرکتهای دانش بنیان در عرصه نفت و گاز پرداخته و قول به حمایت و همکاری داده و تاکید نمودند که تولید ده قلم کالای اساسی مورد نیاز صنعت نفت و مته حفاری به عنوان یکی از دست آوردهای دولتهای یازدهم و دوازدهم از این دست حمایتها بوده است. این دست آورد را به همه اعضای خانواده آسماری تبریک گفته و آرزوی موفقیت مداوم و روزهای بهتر را داریم.