دوره پیشرفته تفسیر نمودارهای پتروفزیکی با استفاده از نرم افزار ژئولاگ

شرکت خدمات فنی میادین آسماری، در راستای سیاست خود مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی برای کارفرمایان محترم،جهت به روز رسانی و انتقال دانش به مدیران و کارشناسان محترم و اقدام به برگزاری دوره پیشرفته تفسیر نمودارهای پتروفزیکی با استفاده از نرم افزار ژئولاگ برای مدیران و کاشناسان محترم شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نمود.

با توجه به سیاست شرکت آسماری جهت ارائه خدمات با کیفیت و همچنین معرفی توانایی های خود در زمینه تفسیر نمودارهای مختلف برگزاری چنین دوره هایی همواره در دستور کار شرکت آسماری قرار داشته و رضایت شرکت کنندگان در این دوره موید اثر بخشی و کیفیت دوره های برگزار شده توسط شرکت آسماری می باشد

این دوره در دو بازه زمانی از تاریخ از تاریخ 04/10/95 لغایت 08/10/95 و از تاریخ 11/10/95 لغایت 15/10/95 در هتل پارسیان اوین و همچنین دفتر مرکزی شرکت آسماری در تهران برگزار گردید.