خدمات نمودارگیری چاه

نمودارگیری تولید، ثبت یک یا چندین اندازه گیری در محل است که طبیعت و رفتار سیال داخل و یا اطراف دهانه چاه را به هنگام تولید و یا تزریق توصیف می کند. نمودارهای تولید به منظور آنالیز کارایی دینامیک چاه و بهره دهی و تزریق پذیری آن در لایه های مختلف، شناسایی مشکلات چاه ها و نمایش اثربخشی انگیزش و تکمیل چاه اجرا می شوند. نمودارگیری تولید، نمودارگیری هایی که به بررسی شرایط فیزیکی چاه (نمودار خوردگی و … ) می پردازند را نیز در بر می گیرد.

سرویس Cased-Hole Wireline Logging شرکت خدمات فنی میادین آسماری، با امکان کاهش مداخلات هزینه بر و زمان توقف تولید، همزمان افزایش بهره وری تولید را برای شما فراهم می کند.

شرکت آسماری با دارا بودن سرویس های وسیع جهت ارزیابی عملکرد چاه، یکپارچگی و عیب یابی در برداشت، سطح کاملا جدیدی از عملکرد را برای کاربرد های ساحلی، فراساحلی و آب های عمیق، فراهم می آورد. شرکت آسماری بسته ی کاملی از تجهیزات PLT شامل: دما، فشار، چگالی، water hold up ،gas hold u، کلیپر، flow meter ،gamma ray و Casing Collar Locator برای چاه های متعارف و افقی که نیاز به Array tools دارند، برای کارفرمایان خود به ارمغان می آورد.