خدمات مشبک کاری

مشبک کاری فرآیندی در حفاری است که جهت سوراخ کردن لوله جداری برای عبور جریان سیال، از مخزن نفتی به درون ستون چاه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عمل معمولاً به وسیله¬ی تفنگ‌های مخصوص انجام می‌گیرد. تمامی تجهیزات به کار رفنه در یک سیستم سختگیرانه کنترل کیفیت مورد تست و بررسی قرار می¬گیرد از جمله استاندارد API RP 19B قرار می¬گیرد. شزکت خدمات فنی آسماری انواع مختلفی از روش های مشبک کاری از جمله جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در این زمینه را ارائه می¬دهد که در ادامه به عناوین این روش¬ها اشاره شده است.

Based on Convey Method

Based on Technology