بازدید مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از گروه آسماری

در تاریخ 1 مهرماه 1398، گروه آسماری میزبان مدیر اکتشاف و عضو محترم هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، مدیران و تنی چند از کارشناسان این مدیریت بود.

پیرو مکاتبات صورت گرفته با مدیریت محترم اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به همراه مدیر فنی، سرپرست اداره حفاری، مدیر امور کالا، مدیر اداره پتروفیزیک و دو تن از کارشناسان این مدیریت، روز دوشنبه از ساعت 11:00 الی 17:00 میهمان گروه آسماری بودند و از نزدیک با اقدامات صورت گرفته و توانمندی‌های مجموعه آشنا شدند. در این بازدید نیم‌روزه، مهندس هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته فرمودند تمام تلاش خود را جهت انعکاس مشکلات پیش روی مجموعه به شرکت ملی نفت ایران را انجام خواهند داد. ایشان در ادامه با اشاره به تمرکز گروه آسماری بر ارائه خدمات، خاطرنشان کردند در کشوری همچون آمریکا 70 درصد درآمد ناخالص ملی از محل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات است که متاسفانه به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها در ایران، این سهم بسیار پایین است و می‌بایست جایگاه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در کشور تقویت شود.